Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Torsdag den 9. november 2017 kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i vores klubhus i Marina Syd, Skamlingevej 5, 6000 Kolding.

Dagsorden som følger

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand i lige år

Claus Munch Andersen – har endnu et år tilbage

  8. Valg af kasserer i ulige år

Søren Hornbak – modtager genvalg

  9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

På valg er

Anne Mette K. Olesen – modtager genvalg

Kevin Bahsen – modtager ikke genvalg

Peer Erling Larsen – modtager ikke genvalg

  10.Valg af suppleanter

På valg er

Anne Mette Mortensen – modtager ikke genvalg

Per Mikkelsen – stiler op til bestyrelsen/modtager genvalg

  11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige år og en i ulige år)

På valg er

Jan Kjær Larsen – har endnu et år tilbage

Michael Shuh (er trådt ind istedet for Brian Terp) – modtager ikke genvalg

Revisorsuppleant – Michael Shuh genopstiller som suppleant

  12. Eventuelt