Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i vores klubhus i Marina Syd, Skamlingevej 5, 6000 Kolding.

Dagsorden som følger

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ændringer af klubbens vedtægter
  7. Valg af formand i lige ĂĄr

Claus Munch Andersen – modtager genvalg

  8. Valg af kasserer i ulige ĂĄr

Søren Hornbak – har endnu et ĂĄr tilbage

  9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

PĂĄ valg er

Erik Wind – modtager genvalg

Kim Fredslund – modtager genvalg

Bjarne Næslund Christensen – modtager ikke genvalg

Tommy Berg Jensen – modtager genvalg

  10.Valg af suppleanter

PĂĄ valg er

Peter Dollerup – modtager genvalg

Tanja Juhl-Hansen – modtager genvalg

  11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige ĂĄr og en i ulige ĂĄr)

PĂĄ valg er

Jan Kjær Larsen – modtager genvalg

Peer Erling Larsen  – har endnu et ĂĄr tilbage

Revisorsuppleant – Michael Shuh – modtager genvalg

  12. Eventuelt