Indbydelse til medlemsmøde

Kære medlem

Bestyrelsen for Kolding Bådelaug vil gerne invitere dig til debatmøde:

Mandag den 21. januar 2019 kl. 19 i KUCs lokaler adresse Ågade 27, Kolding

Det er bestyrelsens opfattelse, at der vedrørende Marina City projektet er opstået en ny situation som følge af, at Kolding Kommune har valgt at lukke Kolding Erhvervshavn.

Den eneste begrundelse for at flytte Lystbådehavn Nord til Syd, har som bekendt været, at Kolding Erhvervshavn skulle bruge arealerne til udvidelse. Denne begrundelse kan jo ikke længere være aktuel.

Bestyrelsen for Kolding Bådelaug, har fremsat forslag om bibeholdelse af to lystbådehavne og dermed overflødiggøre hele Marina City projektet.

Dette forslag har fået en mildest talt hård medfart i Kolding Lystbådehavns bestyrelse og der er sået tvivl om, i hvilket omfang Kolding Bådelaugs bestyrelse handler i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.

På debatmødet skal vi have en ordentlig snak om, i hvilken retning bestyrelsen skal arbejde i denne sag, og bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra så mange medlemmer som muligt om retningen.

På nedenstående formular kan du tilmelde dig medlemsmødet. Er du forhindret i at deltage i mødet, kan du på formularen markere dette og afgive din holding i feltet nederst. Vi ønsker at du tilkendegiver om bestyrelsen fortsat skal kæmpe mod Marina City projektet i sin nuværende form, eller bestyrelsen skal acceptere det oplæg der foreligger til Marina City projektet med sammenlægning af de to lystbådehavne og etablering af boliger på havnen.

Du kan trygt komme til mødet eller udfylde stemmesedlen, idet der ikke er nogen ’rigtig’ holdning. Vi har plads til debatten og bestyrelsen vil naturligvis følge medlemmernes ønsker.

Citat fra HKH Margrethes nytårstale 2018/19:

”Vel kan vi være uenige. Det skal man have lov til. Det hører med til at tænke over tingene og at danne sig en mening. Men vi skal altid lytte til hinanden og prøve at forstå hinanden.

Det gælder overalt i vores samfund.”
Dette forhold gælder også i Kolding Bådelaug.

 

Vel mødt til en konstruktiv aften.

Sidste frist onsdag 16. januar 2019.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN FOR KOLDING BÅDELAUG

Fristen for tilmelding og afgivelse af stemme er udløbet