Pinsetur 2018

Ă…rets pinsetur gĂĄr som tidligere annonceret til Brejning, hvor vi har lĂĄnt Brejning BĂĄd klubs klubhus hele pinsen.

I år skal vi besøge museet på De Kellerske institutioner om lørdag og på bustur til Kongernes Jelling om søndagen.

Vi har sammensat følgende program for turen:

Klokken Aktivitet
Lørdag 13.00 Bindebajer og registrering
14.00 Besøg De Kellerske institutioner – hold 1
14.00 Guidet rundvisning i området – hold 2
15.30 Besøg De Kellerske institutioner – hold 2
15.30 Guidet rundvisning i området – hold 1
18.00 Grillen er klar
18.00 Fællesspisning i klubhuset
20.00 Amerikansk lotteri
Søndag 12.30 Afgang med bus til Jelling
13.30 Guidet tur i området – 2 hold samtidig
15.00 Besøg på museet Kongernes Jelling
17.00 Bus afgĂĄr til Brejning
18.30 Grillen er klar
18.30 Fællesspisning i klubhuset

Som det kan ses ligger der et spændende program og venter på os. Hertil kommer at vi har rådighed over Brejning Båd Klubs klubhus. Her er køkken og fælles opholdsrum, samt stor grillplads udendørs.

Prisen for turen er kr. 125,00 pr. person. Beløbet dækker leje af klubhus, betaling af guider og bus.  Forplejning sørger hver enkelt for.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 11. maj.

    Ved tilmelding af flere end fire personer, skriv antal i rubrikken andre bemærkninger

Nedenfor lidt baggrunds historie for de to institutioner vi skal besøge:

De Kellerske Anstalter

Ved udflytningen af ”De Kellerske Anstalter” til Bregning ønskede man at opbygge en helt ny type anstalt, som skulle være selvforsynende. Der oprettedes således efterhånden udover bygningerne til beboerne også dampvaskeri, elektricitetsværk, bageri, landbrug mv. Der var en skarp differentiering mellem skolehjem, plejehjem og arbejdshjem. Denne differentiering af anstalten, hvor det kuperede terræn, som rummede anstalten, hjalp til at de enkelte enheder blev oplevet som markant adskilte, medførte at den blev betragtet som en mønsteranstalt i Europa.

Efterhånden som anstalten voksede, opstod der i nabolaget en større by, beboet af gifte funktionærer, håndværkere og andre med tilknytning til anstalten. Her blev nu opført villaer, indrettet butikker og hotel, og indbyggertallet voksede kraftigt. Brejning blev med tiden til en helt lille verden for sig selv. Afsondret fra omverdenen og med en befolkning, der var fortrolig med sine åndssvage naboer. For enden af byen lå den lille portnerbolig, som Christian Keller havde fået opført ved indgangen til anstalten. Den markerede den tydelige grænse, der afgjorde, om man boede i Brejning eller på Brejning. Herinde på anstaltens område boede de åndssvage patienter, de ugifte plejere, lægerne og det administrative personale.

For folk udefra var anstalten et lukket område medmindre man havde et ærinde, og verden udenom var lukket land for de åndssvage.

Siden 1899 har Brejning været præget af De Kellerske Anstalters placering i byen og de smukke bygninger. I forbindelse med institutionens gradvise nedlukning har man indsamlet effekter, der har været anvendt i åndssvageforsorgens historie i forbindelse med behandling og pleje.

Kilde: Historieblokken

Jelling – vikingeby og verdensarv

Den lille hyggelige by, Jelling, besøges hvert år af mere end 150.000 turister. Og det er ikke uden grund. Jelling har nemlig Europas fornemste monumenter fra vikingetiden, der i 1994 blev optaget på UNESCOs Verdensarvliste.

De to enorme gravhøje og to runesten opført af kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand i 900-årene, samt Jelling Kirke, afspejler overgangen fra hedenskab til kristendom, men kan også betragtes som Danmarks dåbsattest: Den ene runesten bærer nemlig den ældste indskrift, der omtaler landet Danmark og folket danerne på dansk grund.

Jelling Kirke er opført omkring år 1100. Den romanske stenkirke er bygget oven på Harald Blåtands trækirke fra 900-tallet. I 2000 blev Gorm den Gamle genbegravet i kirkens kammergrav.

I det flotte oplevelsescenter, Kongernes Jelling, folder vikingernes liv og den spændende historie om monumenterne sig ud i interaktive udstillinger. Fra tagterrassen er der en storslået udsigt over monumentområdet og gennem digitale kikkerter kan du se, hvordan Jelling så ud for 1000 år siden.

Havnen i Brejning
Der er også plads til børn og barnlige sjæle.
De Kellerske institutioner
Jelling stenen
Jelling Kirke
Jelling Monumenterne
Jellinge stenene
Museet Kongernes Jelling