Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

Torsdag den 22. november 2018 kl. 19.00 afholdes ekstra ordinær generalforsamling i vores klubhus på Marina Syd.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Endelig afstemning om ændring af vedtægter – godkendt på ordinær generalforsamling den 8. november 2018 med flertal – dog uden det fornødne antal fremmødte medlemmer jvf. § 17.
  3. Eventuelt