Udlejning klubhus

 • Klubhusreglementet skal under udlejningen overholdes.
 • Klubbens aktiviteter har fortrinsret for udlejning.
 • Udlejning af klubhuset kan kun ske til aktive medlemmer.
 • Familiefester mĂĄ kun afholdes for medlemmets ægtefælle/samlever, forældre og børn.
 • Klubhusudvalget kan kræve besked om udlejningens formĂĄl, og samtidig frasige lejemĂĄlets indgĂĄelse.
 • Medlemmet er økonomisk ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, som evt. opstĂĄr under udlejningen, med mindre de skyldes alm. slitage. SpørgsmĂĄl herom afgøres suverænt af klubudvalget.
 • Udlejningen gælder normalt fra kl. 8.00 til efterfølgende dag kl. 12.00 – medmindre andet er aftalt.
 • Bestilling af klubhuset sker til klubudvalget, hvorefter regler for udlejning og reglement for klubhuset snarest fremsendes sammen med bekræftelse pĂĄ lejeaftalen.
 • Klubhusreservation kan ske op til 1 ĂĄr frem i tiden med respekt for klubbens planlægning af egne aktiviteter.
 • Prisen er for nuværende kr. 600 og skal indbetales inden for en uge efter indgĂĄelse af lejeaftalen. Afbestilling og tilbagebetaling er ikke muligt.
 • Klubhuset afleveres i samme opryddede og rengjorte stand, som det blev modtaget.

Klik på billeder, hvis du vil se dem i fuld størrelse