Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Torsdag den 14. november 2019 kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i vores klubhus i Marina Syd, Skamlingevej 5, 6000 Kolding.

Dagsorden som følger

 • Valg af dirigent og referent og 2 stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne ĂĄr
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne ĂĄr til godkendelse
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende ĂĄr til godkendelse herunder fastsættelse af ĂĄrets kontingent
 • Behandling af indkomne forslag,
   Forlag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 • Valg af formand i lige ĂĄr

Claus Munch Andersen – har endnu et år tilbage

 1. Valg af kasserer i ulige ĂĄr

Søren Hornbak – modtager genvalg

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

PĂĄ valg er

Per Mikkelsen – ønsker ikke genvalg

Anne Mette Kærgaard Olesen – modtager genvalg

Mogens Juhl Hansen– modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter

PĂĄ valg er

Peter Dollerup – modtager genvalg

Tanja Juhl-Hansen – modtager genvalg

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige ĂĄr og en i ulige ĂĄr)

PĂĄ valg er

Jan Kjær Larsen – har endnu et år tilbage

Peer Erling Larsen – modtager genvalg

Revisorsuppleant

Michael Shuh  – i lige ĂĄr – har endnu et ĂĄr tilbage

 

 1. Eventuelt