Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling. Bemærk at generalforsamlingen er flyttet til KUC, Ågade 27, Kolding på grund af Corona pandemien.

Dagsorden som følger:

Dagsorden 
Pkt. 1.Valg af dirigent og referent og 2 stemmetællere
Pkt. 2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Pkt. 4.Forelæggelsese af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af årets kontingent.
Pkt. 5.Behandling af indkomne forslag,
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dag før generalforsamlingen.
Pkt. 6.Valg af formand - lige ĂĄr
- Claus Munch Andersen - modtager genvalg
Pkt. 7Valg af kasserer i ulige ĂĄr
- Søren Hornbak - har endnu et år tilbage.
Pkt. 8.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
PĂĄ valg er:
- Erik Wind - modtager genvalg
- Kim Fredslund - modtager genvalg
- Søren Staugaard Christensen - modtager genvalg
- Tommy Berg Jensen - modtager ikke genvalg
Pkt. 9.Valg af suppleanter
PĂĄ valg er:
- Peter Dollerup - modtager genvalg
- Tom Toft - modtager genvalg
Pkt. 10.Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (En i lige ĂĄr og en i ulige ĂĄr)
- Jan Kjær Larsen - modtager genvalg
- Peer Erling Larsen - har endnu et ĂĄr tilbage
Revisorsuppleant
- Michael Schuh - modtager genvalg
Pkt. 11.Eventuelt