Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i vores klubhus på Marina Syd.

Dagsorden som følger:

Dagsorden 
Pkt. 1.Valg af dirigent og referent og 2 stemmetællere
Pkt. 2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Pkt. 4.Forelæggelsese af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af årets kontingent.
Pkt. 5.Behandling af indkomne forslag,
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dag før generalforsamlingen.
Pkt. 6.Valg af formand - lige ĂĄr
- Claus Munch Andersen - har endnu et ĂĄr tilbage
Pkt. 7Valg af kasserer i ulige ĂĄr
- Søren Hornbak - modtager genvalg
Pkt. 8.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
PĂĄ valg er:
- Anne Mette Kærsgaard Olesen - modtager ikke genvalg
- Lars Grodt-Andersen - modtager genvalg
- Mogens Juhl Hansen - modtager genvalg
Pkt. 9.Valg af suppleanter
PĂĄ valg er:
- Peter Dollerup - modtager ikke genvalg
- Tom Toft - modtager ikke genvalg - er trĂĄdt ind i bestyrelsen i stedet for Kenneth Knudsen
Pkt. 10.Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (En i lige ĂĄr og en i ulige ĂĄr)
- Jan Kjær Larsen - har endnu et år tilbage
- Peer Erling Larsen - modtager genvalg
Revisorsuppleant
- Michael Schuh - har endnu et ĂĄr tilbage
Pkt. 11.Eventuelt