Palby Fænø Rundt 2019

Lørdag den 28. september afvikler vi vores årlige kapsejlads Fænø Rundt.

BEMÆRK i år laver vi også et løb for tursejlere. Tursejlerne starter med en traditionel start som det første løb. Tursejlernes både behøver ikke at være målt. Vi finder et passende mål. Tursejlerne sejler med flag og efter almindelige søfartsregler – vigeregler. Mere om alt dette på skippermødet inden sejladsen.

Sejladsen afholdes som vanligt som en respitsejlads. Det vil sige at båden med længst forventet sejltid ud fra bådens mål starter først. Derefter følger de øvrige både med den respit, som bådens mål indebærer. Det betyder, at alle både teoritisk set, bør komme i mål samtidigt, hvis alle både sejler op til deres mål, eller i praksis at den båd der kommer først ind har vundet og så videre.

Start og slut linien bliver etableret i Nordhavn ud for parkeringsarealet. Fænø skal holdes om bagbord og Vest-kosten ved Flessingen skal passeres nord om. Der sejles efter almindelige søvejsregler.

Der er morgenkaffe med rundstykker kl. 8.00 i klubhuset.

Kl. 9.00 afholdes der skippermøde med udlevering af startlister og gennemgang af sejladsen.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 25. september. Husk at opgive, hvor mange der er med i båden af hensyn til morgenmaden.

Startgebyr er kr. 150.- incl. morgenmad. Du bedes samtidig med din tilmelding indsætte deltagergebyret direkte på klubbens konto nummer i Middelfart Sparekasse:
Reg. nr. 0759
Kontonummer 3224484452

eller via MobilePay 84160

Husk afsendernavn og  at mærke indbetalingen: Palby Fænø Rundt

Præmie til 1. og 2. plads i hvert løb.

Straks efter sejladsen er der præmieoverrækkelse.

Vel mødt til en god dyst
Kapsejladsudvalget
Kolding Bådelaug

  • Har kan du markere, om du ønsker at deltage som kapsejler eller i løbet for tursejlere.
  • Indtast venligst en værdi mellem 1 og 9999.