Fænø Rundt 2023

Søndag den 1. oktober afvikler vi vores årlige kapsejlads Fænø Rundt.

BEMÆRK i år laver vi også et løb for tursejlere. Tursejlerne starter med en traditionel start som det første løb. Tursejlernes både behøver ikke at være målt. Vi finder et passende mål.

Tursejlerne sejler med flag og efter almindelige søfartsregler – vigeregler.  Øvrige sejlere sejler efter kapsejladsreglerne og uden flag. Mere om alt dette på skippermødet inden sejladsen.

Sejladsen afholdes som vanligt som en respitsejlads. Det vil sige at båden med længst forventet sejltid ud fra bådens mål starter først. Derefter følger de øvrige både med den respit, som bådens mål indebærer. Det betyder, at alle både teoretisk set, bør komme i mål samtidigt, hvis alle både sejler op til deres mål, eller i praksis at den båd der kommer først ind har vundet og så videre.

Start og slut linjen bliver etableret i Nordhavnen ud for parkeringsarealet. Fænø skal holdes om bagbord og Vest-kosten ved Flessingen skal passeres nord om.

Der er fælles morgenmad fra kl. 7,30 i klubhuset.

Kl. 8,30 afholdes der skippermøde med udlevering af startlister og gennemgang af sejladsen.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 28. september. Husk at opgive, hvor mange der er med i båden af hensyn til morgenmaden.

Startgebyr er kr. 150.- incl. morgenmad. Du bedes samtidig med din tilmelding indsætte deltagergebyret direkte på klubbens konto nummer i Middelfart Sparekasse:
Reg. nr. 0759
Kontonummer 3224484452

eller via MobilePay 84160

Husk afsendernavn og  at mærke indbetalingen: Fænø Rundt

Præmie til overalt vinderen såvel blandt kapsejlerne og “tursejlerne”.

Straks efter sejladsen er der præmieoverrækkelse – senest kl. 16.00.

Har du spørgsmål til sejladsen eller andre praktiske spørgsmål er du velkommen til at ringe til Kim Fredslund på mobil 2639 2834.

Vel mødt til en god dyst
Kapsejladsudvalget
Kolding Bådelaug

  • Har kan du markere, om du ønsker at deltage som kapsejler eller i løbet for tursejlere.