Kontingenter

Aktiv senior kr. 700
Familiemedlemsskab kr. 900
Gastemedlemsskab kr. 400
Passivt medlem kr. 400