Udlejning klubhus

 • Klubhusreglementet skal under udlejningen overholdes.
 • Klubbens aktiviteter har fortrinsret for udlejning.
 • Udlejning af klubhuset kan kun ske til klubbens medlemmer.
 • Familiefester mĂĄ kun afholdes for medlemmets ægtefælle/samlever, forældre og børn.
 • Bestyrelsen kan kræve besked om udlejningens formĂĄl, og samtidig frasige lejemĂĄlets indgĂĄelse.
 • Medlemmet er økonomisk ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, som evt. opstĂĄr under udlejningen, med mindre de skyldes alm. slitage. SpørgsmĂĄl herom afgøres suverænt af bestyrelsen.
 • Udlejningen gælder normalt fra kl. 8.00 til efterfølgende dag kl. 12.00 – medmindre andet er aftalt.
 • Bestilling af klubhuset sker pĂĄ klubbens hjemmeside, hvor ogsĂĄ regler for udlejning accepteres.
 • Klubhusreservation kan ske op til 1 ĂĄr frem i tiden med respekt for klubbens planlægning af egne aktiviteter.
 • Prisen fremgĂĄr af klubbens hjemmeside
 • Klubhuset afleveres i samme opryddede og rengjorte stand, som det blev modtaget.
 • I lejeaftalen indgĂĄr det i klubhuset værende service og bestik, mens lejer selv sørger for duge, viskestykker og karklude.

 

Bemærk: Klubhuset udlejes ikke i perioden fra 15. marts til 30. april.

Udfærdiget af bestyrelsen den 20.03.2018.