Frivillighedsbørs

Klubben har mange faciliteter og aktiviteter. Af faciliteter kan nævnes

  • Klubhus
  • Broen i Paradisbugten
  • Klubbåde
  • Klubskure på havnen

 

Hertil kommer alle vore aktiviteter, hvor bl.a. kan nævnes

  • Kapsejlads
  • Fællesture
  • Sejlerskole
  • Informationsaftener
  • Foredragsaftener

Alle faciliteter skal vedligeholdes og undertiden renoveres. Aktiviteterne skal planlægges og gennemføres. Både faciliteter og aktiviteter kræver frivillige hænder og her har vi brug for din hjælp.

Du kan nedenfor tilkende give hvilke områder du kan give en hånd med på. Dette vil give bestyrelsen et værktøj, når der er behov for frivillige hænder. Og husk – tilmeldingen er kun vejledende. Du har ikke bundet dig til at skulle stå til rådighed, hver gang der er behov for hjælp på dit arbejdsfelt. Vi håber at rigtig mange vil melde sig til.