Information fra Kolding Lystbådehavns bestyrelse

 Hermed videresendes pressemeddelelse udsendt i dag – til eventuel videreformidling til medlemmerne. I alt 39 indsigelser/forslag/ kommentarer mv. har sammen med udmeldinger fra Erhvervsstyrelsen og kystdirektoratet ændret de første visionstegninger til denne foreløbige udformning.

Kolding Kommune skriver i sin pressemeddelelse:

“Boliger flyttes rundt i Marina City

Det er muligt at etablere 1.000 bådpladser og bygge 400 boliger i den nye bydel Marina City – og stadig tage hensyn til naboerne.

Den ambitiøse visionsplan for Marina City har netop været igennem en høring. Flere af de indkomne bemærkninger har gået på generne for naboerne i området. Ved at flytte boligerne et stykke baglæns mod byen er det muligt at imødekomme alle. De planer arbejdes der nu videre med, men intet er afgjort endnu.

”I offentlighedsfasen har mange givet udtryk for bekymring og modstand mod højt boligbyggeri på øer i områdets østlige del. Det har vi lyttet til. I de planer, vi arbejder videre med nu, er øerne med højt byggeri væk, og boligbebyggelsen er rykket et godt stykke ind mod byen. Det betyder, at udsigten ud over fjorden fra den anden side af Skamlingvejen vil blive påvirket langt mindre end i vores første udkast,” forklarer Marina City-projektleder Torben Gade.

 

Ønsker kom frem i designproces

Forud for høringen var der en omfattende dialogproces hen over vinteren med mange forskellige interessenter, sejlklubber, mulige investorer og myndigheder. De mange ønsker og behov, der kom frem her, præger i høj grad de planer, der arbejdes med. Fremadrettet vil der endvidere blive dannet en arbejdsgruppe omkring den helt konkrete udformning af marinaen.

Tidsplanen sigter mod, at den udvidede lystbådehavn i Marina City tages i brug i foråret 2020. Samme år forventes de første boligbyggerier taget i brug. Ambitionen er, at her både skal opføres ejerboliger, lejeboliger og almene boliger, så der er boliger i forskellige prisklasser. Der er tale om en stram tidsplan, og forskellige forhold kan påvirke den, men indtil nu holder tidsplanen.

Der er også forslag om et inddrage dele af skoven, der grænser op til marinaen. Dette skal undersøges nærmere. Hvis en del heraf skal inddrages, skal der plantes ny skov et andet sted. I høringen er der også kommet ønske om at forbedre planen, så her skabes mere liv og intensitet, bedre sammenhæng og bedre udsigtsmuligheder.

Marina City kræver godkendelse af statslige myndigheder af hensyn til naboer, sejlerliv og naturen. Derfor er der stadig tale om en proces, hvor den nye bydel kan blive forbedret.”

Cobe har udarbejdet en foreløbig udgave omkring Marina City. Den kan se via linket nedenfor.