Indrapportering  af miljøproblemer

Vi oplever fra tid til anden at vore både bliver ramt af støv fra losning og lastning på erhvervshavnen. Kolding Lystbådehavn er i dialog med Erhvervshavnen omkring problemet. For at komme problemet til livs eller i det mindste reducere det, har vi modtaget nedenstående opfordring af lystbådehavnens bestyrelse:

“Flere bådejere har haft problemer med jernstøv og foderstofnedfald m.m. fra industrihavnen.
Men, hvor alvorligt er problemet? Lystbådehavnens bestyrelse vil gerne have hjælp til at belyse problemet, og i samarbejde med industrihavnen prøve at få løst problemerne.
Så havnemesteren har lavet et Excel ark, hvor han kan samle oplysningerne om problemets omfang.
Så når der er miljøproblemer, er I velkommen til at kontakte  havnemesteren (besøg eller ring), med dato, klokkeslæt,  jern,  foderstof eller andet, vindretning og dit medlemsnummer.
Derefter tager vi kontakt til industrihavnen.
TAK for hjælpen.
Lystbådehavnens bestyrelse “