Annoncer

Peter Dollerup

91 15 07 43

labrilpd@gmail.com

Dansk Sejlunion – kontaktperson

Claus Munch Andersen

20 25 81 40

clausmunch@gmail.com

Kapsejlads

Kim Fredslund

26 39 28 34

kokkemanden@stofanet.dk

Kolding LystbĂĄdehavn – havnemester

Lars Guldberg

75 53 27 22

klh@koldinglystbaadehavn.dk

Klubbens skure og masteskur

Mogens Juhl Hansen

30 27 18 18

mogensjh@hotmail.com

Turbøjer

Erik Wind

61 30 82 51

bogbinder@gmail.com

Bestyrelse

Mastemærker

Mogens Juhl Hansen

30 27 18 18

mogensjh@hotmail.com

Medlemskartotek

Claus Munch Andersen

20 25 81 40

clausmunch@gmail.com

Onsdagstræf

Jørn Wegener Larsen

23 48 19 90

wegenerlarsen@live.dk

Sejlerskoleleder

Mette Jeppesen

23 69 84 14

mette@esarnum

Broudvalg – Paradisbugten

Peter Dollerup

91 15 07 43

labrilpd@gmail.com

Facebook

Søren Staugaard Christensen

40 45 91 06

staugaard@lindevej4.dk

KBL’s repræsentant i Kolding LystbĂĄdehavn

Morten Schmidt

40 85 69 99

msc@c-on.dk

Kolding LystbĂĄdehavn – kontor

Helle Lisberg

75 53 27 22

helle@koldinglystbaadehavn.dk

Klubhus – udlejning mv.

Claus Munch Andersen

20 25 81 40

clausmunch@gmail.com

Klubbibliotek

Claus Munch Andersen

20258140

clausmunch@gmail.com

Materielansvarlig

Claus Munch Andersen

20 25 81 40

clausmunch@gmail.com

MĂĄlere

Jan Kjær Larsen

75 57 12 04

maaler@koldingbaadelaug.dk

Redaktør af klubbladet Gasten

Jørn Wegener Larsen

23 48 19 90

wegenerlarsen@live.dk

SkolebĂĄde

Erik Wind

61 30 82 51

bogbinder@gmail.com

Bestyrelse

SpeedbĂĄd – bĂĄdsmand

Mogens Juhl Hansen

30 27 18 18

mogensjh@hotmail.com

Webmaster

Claus Munch Andersen

20 25 81 40

clausmunch@gmail.com