Kolding BĂĄdelaug er blevet certificeret af Dansk Sejlunion. Du kan se klubbens certificerings grundlag her.

På sejlerskolen kan du tage den praktiske del af duelighedsbeviset.  Der sejles en gang om ugen på forskellige dage fra kl. 18.00 til 21.00. På hvert hold er plads til 3 elever og en instruktør. Der sejles i maj til juni måned og august til september.

På sejlerskolen vil du blive undervist i følgende decipiliner:
– Klargøring og vedligehold
– Manøvrering og behandling af en sejlbĂĄd
– At gĂĄ ud og ind af havn for sejl
– Sikkerhed til søs
– Nødprocedure ved “mand over bord”
– Søvejsregler
– Knob og stik
– Godt sømandsskab og ansvar.

Vi sejler i klubben to L23’ere,

Tilmelding kan ske til sejlerskoleleder Erik Wind på mail bogbinder@gmail.com eller på mobil 61308251.

Prisen for et kursus er kr. 1.295 og et aktivt medlemsskab af klubben til kr. 700.