Sikkerhedskursus II

Deltag i “ĂĄrets søsætning”.

Torsdag den 17. oktober gentager vi successen med vort sikkerhedskursus II.

I år har vi fået tilsagn fra Ole Gerhard om at måtte søsætte hans gamle redningsflåde i Vorbasse Svømmehal. Det er en ældre redningsflåde, som er over dato for servicering, så det er spændende om den fortsat virker. Det gjorde den vi brugte sidste år.

Kurset er i lighed med sidste år sammensat lidt mere praktisk orienteret kursus, hvor deltagerne kan vælge at prøve kræfter med at afprøve lidt af teorien i praksis.

Vi har lavet følgende program for aftenen:

Kl. 19.00 – 19.05

Velkomst

v/Claus Munch Andersen

Kl. 19.05 – 19.30

Kort instruktion om brug af redningsvest mv.

v/sikkerheds instruktør fra Sejl Sikkert

Kl. 19.30 – 20.30

Søsætning af redningsflåde

Praktisk øvelse i bassinet

v/sikkerheds instruktør fra Sejl Sikkert

Kl. 20.30 – 21.00

Instruktion i førstehjælp

v/bademester John Nielsen

Ovenstående tidsangivelse skal tages med et vist forbehold. Det afhænger selvfølgelig med af, hvor mange af deltagerne, der har lyst til at deltage i bassinet.

Her har du muligheden for at afprøve din redningsvest. Det koster dig en ny patron til vesten, men så får du også konstateret om vesten virker og om den er tæt. Endvidere får du prøvet at ligge i vandet med den påklædning, som du selv vælger og endelig får du mulighed for at prøve at entre en rigtig redningsflåde. Alt sammen under kontrollerede forhold.

Kurset er gratis bortset fra dine eventuelle omkostninger til en ny patron til din redningsvest.

Der er krav om tilmelding senest mandag den 14. oktober. Du skal blot udfylde nedenstĂĄende tilmeldingsblanket.

Vi glæder os til at se rigtig mange i Vorbasse Svømmehal, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse torsdag den 17. oktober kl. 19.00.

Vel mødt

  • Her kan du vælge hvor deltagere du vil tilmelde.