Masteskur

Kolding bådelaugs masteskur er opført på initiativ af medlemmerne, som har lagt et stort frivilligt arbejde i opførelsen. Masteskuret er forbeholdt Kolding Bådelaugs medlemmer.

Tilmelding

KBL’s årsmærkat kan afhentes i klubhuset.  Du skal blot tage det næste nummer på opslagstavlen og notere dit navn på listen “Mastemærker, Kolding” . KBL’s årmærkat påhæftes mastetoppen.Du vil modtage en opkrævning på kr. 130,00 via Nets betalingsservice.

Regler for anvendelse af masteskur

  • Årsmærket skal være påhæftet masten
  • Master uden årsmærke vil blive fjernet
  • Mindre master øverst, større master nederst
  • Masten skal være afrigget inden den lægges i masteskuret
  • Hold venligst masteområdet pænt og rent

 

Master uden gyldigt og betalt mastemærke fjernes fra masteskuret uden varsel.