Spørgsmål og svar

Hvilke skibe bruger I til sejlerskolen?

Klubben råder over to L23-sejlbåde. De to både er døbt “Tillid” og “Brønserud”.