Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2024

Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2024 Torsdag den 25. januar 2024. hos KUCDeltagere: 54 medlemmer, dirigent Jan Wegener Larsen DAGSORDEN: Valg af dirigent Valg af to stemmetællere Valg af formand Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Endelig vedtagelse af budgettet for 2023/24 Evt. Reetablering af Paradisbugten Drøftelse af nye skolebåde til sejlerskolen Drøftelse af, […]

Kursus i førstehjælp

Kursus i førstehjælp LÆR LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP OG AT BRUGE HJERTESTARTER Vil du kunne gøre en forskel, hvis en sejlerkammerat, et  familiemedlem eller en anden falder om med hjertestop? Det er sekunder og viden, der gør forskellen på liv og død. Kolding Baadelaug tilbyder nu et kursus i livreddende førstehjælp, der vil gøre dig bedrerustet. Det […]

VHF kursus

VHF kursus I samarbejde med Kolding Bådelaug udbydes der VHF/SRC kursus. Kurset afvikles i lokalerne på Skamlingvejen 5, 6000 Kolding og foregår over 4 torsdage. Vi mødes første gang torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19:00 – 21:30, i Bådelaugets lokaler på Skamlingvejen5, 6000 Kolding, hvor vi starter undervisningen og aftaler prøve m.m. og igen samme sted […]

Kapsejladsmøde

Kapsejladsmøde Tirsdag den 23. januar indkaldes til kapsejladsmøde. Mødet afholdes i klubhuset og starter kl. 19.00, På mødet vil vi drøfte: Hjælp til afvikling af kapsejladserne Hjælp til bemanding af dommerbåden Hjælp til bemanding af kantinen om onsdagen efter onsdagssejladserne Herudover vil der være en kort orientering til interesserede nye skippere og nye gaster, der […]

Yachtskipper 3

Yachtskipper 3 Uddannelsen som yachtskipper 3 er for dig med duelighedsbevis, som gerne vil virke som fører af størrefritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande eller som styrmand i fart på alle have. Uddannelsen er også fordig, der gerne vil gå mere i dybden med navigation, metrologi og sikkerhed og blive en endnu dygtigeresømand m/k.Se mere på dansk sejl […]

Onsdagstræf

Onsdagstræf Hver anden onsdag – onsdag i lige uger – afholder vi onsdagstræf i klubhuset. Vi mødes i klubhuset kl. 10.00 og drikker en kop kaffe og spiser en rundstykke eller et stykke franskbrød sammen. Der er intet program for mødet, så der er masser af plads til “løgnehistorier” og socialt samvær. Alle kan deltage, […]